Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781 E-mail : obtkura.2561@gmail.com  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหารงาน
   นายกคุยกับประชาชน
   สำนักงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลดำเนินงาน
   แผนพัฒนาจัดเก็บรายได้
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การควบคุมภายใน
   ตรวจสอบภายใน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อบัญญัติ
   เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
   โอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
  งานบริหารบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนกลยุทธ์งานบุคคล
   รับ-โอน-ย้าย
   งานการเจ้าหน้าที่
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  งานกิจการสภา
   งานกิจการสภา
  การชำระภาษี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานพัฒนาชุมชนฯ
  งานกฎหมายและคดี
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ผลประโยนช์ทับซ้อน
  พ.ร.บ.ระเบียบกฏหมาย
  สภาเด็กและเยาวชนตำบล
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  สาระน่ารู้
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมพนักงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   ผลการประเมิน LPA
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
   รายงานการเงิน
   รายงานการบริหารงานบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ช่องทางร้องเรียนงานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการชำระภาษี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดองค์ความรู้ (KM)
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อสำนักงาน
แผนที่ อบต.
สายตรงนายก
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
น้ำตกสวนใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต.คุระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 20
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือด
ออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในการสถานศึกษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 28 ก.ค. 63
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563 งานแตงโม
ของดีอำเภอคุระบุรี การแข่งขัน
ทำอาหารในกระบอกไม้ไผ่+น้ำจิ้มซีฟู้ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬา 4 ประเภท ในภาคเช้า คือ ล่องแก่งเรือยาง ล่องแพไม้ไผ่ ล่องแคนู ล่องห่วงยาง ณ คลองนางย่อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลคุระ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ อบต.คุระ พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ฟุตบอลเทศบาลตำบลคุระบุรีคัพ ครั้งที่ 18/2562 อบต.คุระเข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีม mm fc.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความตื่นตัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
งานแตงโมของดีคุระบุรี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  (ดู : 21)
การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.คุระ (ดู : 6)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.  (ดู : 46)
เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม  (ดู : 9)
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 50)
เอกสารสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกและนายก อบต.คุระ (ดู : 108)
อบต.คุระจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง (ดู : 12)
ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 21)
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ดู : 41)
Line อบต.คุระ
E-Serviceข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิดตัวรถ 10 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 45)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 97)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (ดู : 53)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  (ดู : 40)
ข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง (ดู : 10)
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับการประเมิน ครั้งที่ 1 (ดู : 96)
ผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2563 (ดู : 145)
การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปี 2563 (ดู : 136)
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 3)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปี 2563 (ดู : 316)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประเภทบริหารท้องถิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา  (ดู : 209)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง) (ดู : 219)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หนังสือสั่งการ
  ถาม-ตอบ (Q&A) ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781
E-mail Address : obtkura.2561@gmail.com
   Copyright © 2019. www.kura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs