Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781 E-mail : obtkura.2561@gmail.com  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหารงาน
   นายกคุยกับประชาชน
   สำนักงาน
ข้อมูลดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การควบคุมภายใน
   ตรวจสอบภายใน
  ข้อบัญญัติ
   เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
  งานบริหารบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนกลยุทธ์งานบุคคล
   รับ-โอน-ย้าย
   งานการเจ้าหน้าที่
   รายงานการบริหารงานบุคคล
  งานกิจการสภา
   งานกิจการสภา
  การชำระภาษี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานพัฒนาชุมชนฯ
  งานกฎหมายและคดี
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ผลประโยนช์ทับซ้อน
  พ.ร.บ.ระเบียบกฏหมาย
  สภาเด็กและเยาวชนตำบล
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  สาระน่ารู้
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมพนักงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   ผลการประเมิน LPA
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ช่องทางร้องเรียนงานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการชำระภาษี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดองค์ความรู้ (KM)
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อสำนักงาน
แผนที่ อบต.
สายตรงนายก
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
น้ำตกสวนใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
นางสุวรรณา มีเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 20
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือด
ออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในการสถานศึกษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 28 ก.ค. 63
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563 งานแตงโม
ของดีอำเภอคุระบุรี การแข่งขัน
ทำอาหารในกระบอกไม้ไผ่+น้ำจิ้มซีฟู้ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬา 4 ประเภท ในภาคเช้า คือ ล่องแก่งเรือยาง ล่องแพไม้ไผ่ ล่องแคนู ล่องห่วงยาง ณ คลองนางย่อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลคุระ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ อบต.คุระ พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ฟุตบอลเทศบาลตำบลคุระบุรีคัพ ครั้งที่ 18/2562 อบต.คุระเข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีม mm fc.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความตื่นตัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
งานแตงโมของดีคุระบุรี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
งานลอยกระทง ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 5)
คู่มือประชาชนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 17)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 (ดู : 2)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ดู : 3)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 2)
เรื่อง สื่อการเรียนรู้และการต่อต้านการทุจริต  (ดู : 39)
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 20)
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ดู : 17)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 83)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 75)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) (ดู : 74)
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยบ้านอ่าวเคยหมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺbidding) (ดู : 84)
ข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดู : 16)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 37)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 20)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 21)
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปี 2563 (ดู : 101)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประเภทบริหารท้องถิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา  (ดู : 44)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง) (ดู : 60)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง) (ดู : 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781
   Copyright © 2019. www.kura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs