Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหารงาน
   นายกคุยกับประชาชน
   สำนักงาน
ข้อมูลดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนดำเนินการประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การควบคุมภายใน
   ตรวจสอบภายใน
  ข้อบัญญัติ
   เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
  งานบริหารบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนกลยุทธ์งานบุคคล
   รับ-โอน-ย้าย
   รายงานการบริหารงานบุคคล
  งานกิจการสภา
   งานกิจการสภา
  การชำระภาษี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานพัฒนาชุมชนฯ
  งานกฎหมายและคดี
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ผลประโยนช์ทับซ้อน
  พ.ร.บ.ระเบียบกฏหมาย
  สภาเด็กและเยาวชนตำบล
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  งานการเจ้าหน้าที่
  สาระน่ารู้
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมพนักงาน
   ผลการประเมิน LPA
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ช่องทางร้องเรียนงานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการชำระภาษี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดองค์ความรู้ (KM)
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อสำนักงาน
แผนที่ อบต.
สายตรงนายก
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
น้ำตกสวนใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
นางสุวรรณา มีเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
กิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563 งานแตงโม
ของดีอำเภอคุระบุรี การแข่งขัน
ทำอาหารในกระบอกไม้ไผ่+น้ำจิ้มซีฟู้ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬา 4 ประเภท ในภาคเช้า คือ ล่องแก่งเรือยาง ล่องแพไม้ไผ่ ล่องแคนู ล่องห่วงยาง ณ คลองนางย่อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลคุระ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ อบต.คุระ พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ฟุตบอลเทศบาลตำบลคุระบุรีคัพ ครั้งที่ 18/2562 อบต.คุระเข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีม mm fc.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความตื่นตัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
งานแตงโมของดีคุระบุรี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
งานลอยกระทง ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
งานชัดพระประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคุระ ครั้งที่ 1 ประจำปปีพ.ศ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ร่วมใจกันทำความดี ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)  (ดู : 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเสียภายใน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS:EIT) (ดู : 25)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS:IIT) (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2562  (ดู : 32)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับถุงยังชีพของอบต.คุระ (ดู : 58)
การจัดการขยะติดเชื้อและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ดู : 1)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #หรือโควิด19  (ดู : 27)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง หลักราชการ 10 ประการ (ดู : 5)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 32)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) (ดู : 5)
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยบ้านอ่าวเคยหมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺbidding) (ดู : 41)
ข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง การรับลงทะเบียนปราชน์ชาวบ้าน ประจำปี 2562 (ดู : 0)
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 46)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 60)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 109)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781
   Copyright © 2019. www.kura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs