องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : 076-491-690 โทรสาร : 076-491-781
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban06820602@dla.go.th