ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
16 กันยายน 2563

1892


ประกาศเผยแพร่ โครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ      อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา