ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สานบ้านนางย่อน – บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
10 เมษายน 2563

1853


โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สานบ้านนางย่อน – บ้านทางด่าน  หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา