ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการรั้วสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
31 พฤษภาคม 2565

1933


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการรั้วสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา