ภาพกิจกรรม
โครงการซ้อมแผนอพยพเด็กเล็กกรณีการเกิดอัคคีภัย
1415
15 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายเนรมิตร  มีเพียร นายก อบต.คุระ มอบหมายให้ นายร้อหมาด  ขนาดผล รองนายก อบต.คุระ ร่วมโครงการซ้อมแผนอพยพเด็กเล็กกรณีการเกิดอัคคีภัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุระ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง การเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ในการรับมือเหตุอัคคีภัยและการเอาตัวรอด จากการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน