ภาพกิจกรรม
โครงการซ้อมแผนอพยพเด็กเล็กกรณีการเกิดอัคคีภัย

โครงการซ้อมแผนอพยพเด็กเล็กกรณีการเกิดอัคคีภัย

1415

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

2067

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2063

25 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

2100

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

2071

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2308

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

2312

14 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันวิชาการสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ครู และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

โครงการวันวิชาการสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ครู และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

2344

24 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

1966

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566

2345

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1979

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคุระ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคุระ

1860

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
งานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565

งานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565

1864

18 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

2363

10 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต.คุระ

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต.คุระ

1851

11 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 20

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 20

1979

28 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

1999

13 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

1990

13 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ<br>เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือด<br>ออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในการสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ<br>เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือด<br>ออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในการสถานศึกษา

1994

21 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

2001

12 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...