แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการพัฒนาสบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ตุลาคม 2564

108


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการพัฒนาสบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพํมนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
1 ตุลาคม 2564

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพํมนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายตำแหน่ง
30 กันยายน 2564

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายตำแหน่ง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
1 ตุลาคม 2563

193


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
22 มิถุนายน 2563

199


นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล-61-63

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
12 มิถุนายน 2562

335


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ