งานกฎหมายและคดี
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
27 มกราคม 2563

315


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4 ตุลาคม 2562

332


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ