ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางรถบรรทุกน้ำ เอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ
12 กรกฎาคม 2564

1762


ประกาศราคากลางรถบรรทุกน้ำ เอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร  ชนิด 10 ล้อ