ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการซ้อมแผนอพยพเด็กเล็กกรณีการเกิดอัคคีภัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุระ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15 กุมภาพันธ์ 2567

820


วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายเนรมิตร มีเพียร นายก อบต.คุระ มอบหมายให้ นายร้อหมาด  ขนาดผล รองนายกอบต.คุระ ร่วมโครงการซ้อมแผนอพยพเด็กเล็กกรณีการเกิดอัคคีภัย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุระ ร่วมกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จดกิจกรรมขึ้นเพื่อฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง การเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ในการรับมือเหตุอัคคีภัยและการเอาตัวรอด จากการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน