ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (แทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 มีนาคม 2567

786


รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (แทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567