ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (แทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2567
27 มีนาคม 2567

773


                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (แทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2567